Finlex

Lainlaatijan EU-opas

Kansallisten säädösten valmistelua koskevat ohjeet

Oikeusministeriön lainvalmisteluosastolla laaditussa Lainlaatijan EU-oppaassa käsitellään EU-oikeuden huomioon ottamista kansallisessa säädösvalmistelussa. Opas täydentää oikeusministeriön muita lainvalmistelua koskevia oppaita ja on tarkoitettu erityisesti säädösvalmistelijoille.

Oppaassa tarkastellaan EU-oikeutta osana Suomen oikeusjärjestystä. Oppaan pääpaino on direktiivien ja muiden EU-säädösten kansallisessa täytäntöönpanossa. Lisäksi tarkastellaan lakiteknisiä ja terminologisia kysymyksiä. Lopuksi käsitellään lainvalmisteluun liittyviä ilmoitusvelvoitteita ja lainvalmistelussa tarvittavan EU-tiedon lähteitä.

Lainlaatijan EU-oppaan sisältö