Finlex

Lainlaatijan EU-opas

Kansallisten säädösten valmistelua koskevat ohjeet

Voit linkittää suoraan otsikkoon kopioimalla osoitteen selaimen osoitepalkista.

2.5 Päätöksen täytäntöönpanosta

Päätös on kaikilta osiltaan velvoittava. Jos siinä nimetään ne, joille se on osoitettu, se velvoittaa ainoastaan niitä. 1

Päätös voidaan antaa yleisenä kaikkia velvoittavana säädöksenä tai vain niitä nimettyjä tahoja velvoittavana säädöksenä, joille se on osoitettu. Päätöksen oikeusvaikutukset ja tarve päätöksen erilliseen täytäntöönpanoon riippuvat sen tavoitteesta ja sisällöstä. Päätösten osalta tulee tapauskohtaisesti tutkia, millaisia säännöksiä päätös sisältää ja millaisia oikeusvaikutuksia sillä on tarkoitettu saada aikaan. Jos päätös edellyttää kansallisia täytäntöönpanotoimia, noudatetaan soveltuvin osin edellä asetuksen ja direktiivin yhteydessä todettua.

Alaviitteet:
  • 1 Ks. SEUT 288 artiklan neljäs kohta.

Seuraava jakso:

Sisällysluettelo Sulje