Finlex

Lainlaatijan EU-opas

Kansallisten säädösten valmistelua koskevat ohjeet

5.12.2013 Lainlaatijan EU-oppaan verkkoversio julkaistu

Oikeusministeriössä on päivitetty 27.3.2012 julkaistua Lainlaatijan EU-opasta ja valmisteltu siitä verkossa ylläpidettävä opas. Opasta ei enää julkaista painettuna.
Oppaassa käsitellään EU-oikeuden huomioon ottamista kansallisessa säädösvalmistelussa. Se täydentää oikeusministeriön muita lainvalmistelua koskevia oppaita ja on tarkoitettu erityisesti säädösvalmistelijoille.
Oikeusministeriö toivoo, että opas olisi hyödyllinen apuväline säädösvalmistelussa, ja ottaa mielellään vastaan ohjeita koskevia ehdotuksia.
Yhteydenotot: key.om@om.fi