Finlex

Lainlaatijan EU-opas

Kansallisten säädösten valmistelua koskevat ohjeet

16.6.2020 Lainlaatijan EU-opasta ei ole päivitetty kesäkuun 2017 jälkeen. Oppaan sisältö myöhempine päivityksineen on nykyään Lainkirjoittajan oppaassa.

Opasta ei ole päivitetty kesäkuun 2017 jälkeen. Oppaan sisältö myöhempine päivityksineen on nykyään Lainkirjoittajan oppaassa.