Finlex

Lainlaatijan EU-opas

Kansallisten säädösten valmistelua koskevat ohjeet

Voit linkittää suoraan otsikkoon kopioimalla osoitteen selaimen osoitepalkista.

5.5 ETA-sopimus

Vuoden 1994 alussa voimaan tullut sopimus Euroopan talousalueesta (ETA-sopimus) sisältää asiaryhmittäin ETAn piiriin otetut EU-säädökset. ETA-sopimus on julkaistu EY:n virallisessa lehdessä. 1 Suomen säädöskokoelman sopimussarjassa on julkaistu Euroopan talousalue -erilliskokoelma ”Euroopan talousalue – hyväksyminen ja voimaanpano, pääsopimus, pöytäkirjat, päätösasiakirja”. 2

Hallituksen esitys Euroopan talousalueen perustamiseen liittyvien sopimusten 
eräiden määräysten hyväksymisestä on samalla yleiskatsaus ETA-
sopimuksen sisältöön. 3

ETA-sopimusta ja sen liitteitä ei ole saatavilla sähköisinä aineistoina suomeksi. Aineistoja voi hakea muulla kielellä EUR-Lexistä CELEX-numerolla 21994A0103*. EUR-Lexissä on kuvamuotoisina tiff-tiedostoina ETA-sopimuksen liitteet muun muassa englanniksi.

Alaviitteet:
  • 1 Ks. EYVL L1, 3.1.1994, s. 1.
  • 2 Ks. SopS ETA/1994, s. 1.
  • 3 Ks. HE 95/1992 vp.

Seuraava jakso:

Sisällysluettelo Sulje