Finlex

Lainlaatijan EU-opas

Kansallisten säädösten valmistelua koskevat ohjeet

Voit linkittää suoraan otsikkoon kopioimalla osoitteen selaimen osoitepalkista.

6.3 EU-säädösten ja niiden osien nimet  1

SuomiRuotsiEnglantiRanska
asetusförordningregulationrèglement
direktiividirektivdirectivedirective
päätösbeslutdecisiondécision
nimititeltitletitre
johdanto-osaingresspreamblepréambule
johdanto-osan viite  2beaktandeledcitationvisa
johdanto-osan perustelukappale  3skälrecitalconsidérant
osadelpartpartie
osastoavdelningtitletitre
lukukapitelchapterchapitre
jaksoavsnittsectionsection
artiklaartikelarticlearticle
kohtapunkt, styckeparagraphparagraphe, alinéa
alakohtastycke, ledsubparagraph, pointalinéa, point
luetelmakohtastrecksatsindenttiret
virke meningsentencephrase
liitebilagaannexannexe
lisäystilläggappendixappendix
sarakespaltcolumncolonne
Alaviitteet:
  • 1 Ks. tarkemmin lähteet, joihin viitataan jakson 3.3 alaviitetekstissä.
  • 2 Viitteet alkavat yleensä vakiomuodolla ”ottaa huomioon” tai ”ottavat huomioon”.
  • 3 Perustelut alkavat yleensä ilmaisulla ”sekä katsoo seuraavaa:” tai ”sekä katsovat seuraavaa:”, jota seuraa yhdestä tai useammasta virkkeestä muodostettuja numeroituja kappaleita.

Seuraava jakso:

Sisällysluettelo Sulje