Finlex

Lainlaatijan EU-opas

Kansallisten säädösten valmistelua koskevat ohjeet

Voit linkittää suoraan otsikkoon kopioimalla osoitteen selaimen osoitepalkista.

6.4 EU:n toimielinten ja elinten nimet sekä muita nimiä

SuomiRuotsiEnglantiRanska
Euroopan parlamenttiEuropaparlamentetEuropean ParliamentParlement européen
Eurooppa-neuvostoEuropeiska rådetEuropean CouncilConseil européen
neuvostorådetCouncilConseil
Euroopan komissioEuropeiska kommissionenEuropean CommissionCommission européenne
Euroopan unionin tuomioistuin
– unionin tuomioistuin
– unionin yleinen tuomioistuin
– virkamiestuomioistuin (lakkautettu 1.9.2016)
Europeiska unionens
domstol
– domstolen
– tribunalen
– personaldomstolen
Court of Justice of the European Union
– Court of Justice
– General Court
– Civil Service Tribunal
Cour de justice de l’Union européenne
– Cour de justice
– Tribunal
– Tribunal de la fonction
publique
Euroopan keskuspankkiEuropeiska centralbankenEuropean Central BankBanque centrale
européenne
tilintarkastustuomioistuinrevisionsrättenCourt of AuditorsCour des comptes
Euroopan ulkosuhdehallinto
– unionin ulkoasioiden ja
turvallisuuspolitiikan
korkea edustaja
Europeiska avdelningen för yttre åtgärder
– unionens höga representant för utrikesfrågor och säkerhetspolitik
European External Action Service
– High Representative of the Union for Foreign
Affairs and Security Policy
Service européen pour l’action extérieure
– Haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité
Euroopan oikeusasiamiesEuropeiska ombudsmannenEuropean OmbudsmanMédiateur européen
Euroopan tietosuojavaltuutettuEuropeiska datatillsynsmannenEuropean Data Protection SupervisorContrôleur européen de la protection des données
Euroopan investointipankkiEuropeiska investeringsbankenEuropean Investment BankBanque européenne d’investissement
talous- ja sosiaalikomiteaekonomiska och sociala kommitténEconomic and Social CommitteeComité économique et social
alueiden komitearegionkommitténCommittee of the RegionsComité des régions
maatalouden erityiskomiteasärskilda jordbrukskommitténSpecial Committee on AgricultureComité spécial de l’agriculture
talous- ja rahoituskomiteaekonomiska och finansiella kommitténEconomic and Financial CommitteeComité économique et financier
pääosasto (DG)generaldirektoratDirectorate-GeneralDirection générale
neuvoston pääsihteeristörådets generalsekretariatGeneral Secretariat of the CouncilSecrétariat général du Conseil
pysyvien edustajien
komitea (Coreper)
ständiga representanternas kommittéCommittee of
Permanent
Representatives
Comité des représentants
permanents

Sisällysluettelo Sulje