Finlex

Lainlaatijan EU-opas

Kansallisten säädösten valmistelua koskevat ohjeet

Tietoa palvelusta

Oikeusministeriössä on päivitetty 27.3.2012 julkaistua Lainlaatijan EU-opasta (ISSN: 1798-7067, URN: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-170-8). Opas on korvattu verkkojulkaisulla, jota pidetään ajantasalla Finlex-palvelussa.

Oppaassa käsitellään EU-oikeuden huomioon ottamista kansallisessa säädösvalmistelussa. Opas täydentää oikeusministeriön muita lainvalmistelua koskevia oppaita ja on tarkoitettu erityisesti säädösvalmistelijoille.

Oppaassa tarkastellaan EU-oikeutta osana Suomen oikeusjärjestystä. Oppaan pääpaino on direktiivien ja muiden EU-säädösten kansallisessa täytäntöönpanossa. Lisäksi tarkastellaan lakiteknisiä ja terminologisia kysymyksiä. Lopuksi käsitellään lainvalmisteluun liittyviä ilmoitusvelvoitteita ja lainvalmistelussa tarvittavan EU-tiedon lähteitä.

Oikeusministeriö toivoo, että opas olisi hyödyllinen apuväline säädösvalmistelussa, ja ottaa mielellään vastaan ohjeita koskevia ehdotuksia.

Yhteydenotot: key.om@om.fi